حراج!

۲۵ ساعت فیلم آموزش After Effects CC 2019 به زبان فارسی

53,000 تومان

یک مجموعه کامل دارای بیش از ۲۵ ساعت فیلم آموزشی افتر افکت ۲۰۱۹ به همراه نرم افزار به زبان فارسی در جالب آموز

مباحث آموزشی مطرح شده در این آموزش فوق العاده

فصل اول: ایجاد عناصر ۲D از شش ضلعی ها

 • ایجاد یک پروژه
 • ایجاد نخستین Composition
 • جایگزین Footage در Composition
 • انتقال تصویر به یک وضعیت دقیق
 • تنظیم اندازهی تصویر
 • تنظیم Key Frame جهت چرخاندن تصویر
 • پیش نمایش نخستین انیمیشن
 • ایجاد یک طرح متحرک از یک تصویر ساده
 • انتقال لایه ها به یک طرح
 • آغاز یک انیمیشن جدید با ایجاد Key Frame
 • متناوب سازی In Points
 • تنظیم میزان ماتی یک لایه
 • الصاق Opacity Key Frame به سایر لایه ها
 • پیش نمایش تنظیم لایه های چندگانه
 • تبدیل لایه پیش تنظیم
 • درجه بندی و فروپاشی لایه از پیش تنظیم شده
 • تغییر In Points
 • پیش تنظیم لایه ها
 • ایجاد Zoom
 • دوران کامل شش ضلعی
 • حرکت Anchor Point
 • کاربرد مجدد جهت ایجاد عنصر ثانویه
 • وارد کردن Art work برای عنصر ثانویه
 • جایگزینی Footage
 • نسخه برداری و بکارگیری مجدد Pre Composition
 • Rendering Composition

فصل دوم: ایجاد عناصر با چهارگوشها

 


چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!


 

 • ایجاد عنصر نخست Dancing Squares
 • ایجاد Squares Grid Camp
 • ایجاد راه نماها
 • متحرک سازی Dancing Squares
 • حفظ حرکت مستقیم
 • جایگزین انیمیشن های Squares Grid
 • تنظیم Opacity برخی از لایه ها
 • چرخش لایه ها
 • رندر Dancing Squares
 • ایجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش ها
 • وارد کردن فایل مبدأ لایه ای
 • تکثیر و تغییر لایه نخست
 • تنظیم Work Area برای ارتعاش چهارگوش ها
 • ایجاد دومین Composition جهت ارتعاش چهار گوش ها
 • افزودن Composition بعنوان لایه ها
 • بکارگیری روشهای انتقال و تنظیم Work Area
 • رندر چهار گوش های ارتعاشی
 • ایجاد Lens Flare
 • ایجاد لایه جامد جهت Lens Flare
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Lens Flare
 • رندر Lens Flare
 • ترکیب مؤلفه ها جهت ایجاد نورهای کادر
 • رندر نورهای کادری
 • ایجاد دومین عنصر خطی از نورهای کادر
 • رندر فیلم Box Lights Lines

فصل سوم: متحرک سازی دایره ها

 • ایجاد دایره های خطی
 • وارد کردن فایل Footage
 • جایگزینی لایه ها در Composition
 • تنظیم یک روش انتقالی
 • بکارگیری ماسک ها جهت ایجاد مسیرها
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Stroke
 • متحرک سازی Stroke
 • حذف طرح ارجاعی و اتمام کار
 • ایجاد دایره های نقطه چین
 • تکثیر Composition اصلی
 • سایز بندی مجدد ماسک ها
 • تغییر خطوط پیوسته به خطوط نقطه چین
 • ایجاد عنصر نخست : حلقه های چندگانه
 • ایجاد Null Object
 • افزودن یک عبارت
 • افزودن ﺗﺄثیر Basic 3D و دومین عبارت
 • قرارگیری حلقه های چند گانه در Composition
 • متحرک سازی Null Object
 • ایجاد عناصر بیشتر : خطوط و نقاط چندگانه
 • رندر سه عنصر

فصل چهارم: ایجاد عناصر ستاره ای شکل

 • ایجاد عنصر اولیه: Audio Starburst
 • وارد کردن فایل Footage
 • بررسی و سازماندهی فایل های Project
 • ایجاد یک Composition
 • ایجاد یک لایه Solid و افزودن Mask
 • بکارگیری تأثیر Audio Spectrum
 • افزودن تأثیر Radial Blur
 • افزودن تصویر Starburst و بکارگیری روش انتقالی
 • چرخش تصویر Starburst
 • رندر Starburst
 • ایجاد عنصر دوم : اشعه های نوری
 • ایجاد Composition و افزودن Solid
 • بکارگیری تأثیر Iris Wipe و تنظیم Keyframes
 • رندر اشعه های نوری

فصل پنجم: پرداختن به متن و ارقام

 • ایجاد عنصر نخست : خطی از متن
 • ایجاد Composition
 • افزودن و فرمت خط متنی
 • متحرک سازی خط متنی توسط تنظیم Key Frame
 • تنظیم میزان ماتی Opacity
 • افزودن محو حرکتی
 • رندر عنصر خط متنی
 • ایجاد عنصر دوم : دایره های متنی
 • ایجاد ماسک جهت مسیر متن
 • جایگزینی متن در مسیر
 • متحرک سازی دایره با تنظیم Key Frame
 • تکثیر لایه متن و تنظیم لایه در نقاط
 • تغییر Key Frame متن مسیر
 • بکارگیری محو حرکتی ویژه کل لایه های حلقه ای متن
 • رندر Text Circle Camp
 • ایجاد عنصر سوم : ارقام
 • ایجاد Solid برای ﺗﺄثیر Numbers
 • تنظیم ویژگی های ارقام
 • متحرک سازی ارقام با تنظیم Key Frame
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Fast Blur و ایجاد یک عبارت
 • تکثیر نام گذاری مجدد لایه ارقام
 • رندر عنصر Numbers

فصل ششم: کار با لایه های شکلی

 • کار با لایه های شکلی
 • ساخت یک کامپوزیشن
 • درباره اشکال

فصل هفتم: متحرک سازی یک نمایش چندرسانه ای

 • متحرک سازی یک نمایش چندرسانه ای
 • متحرک سازی صحنه توسط تکنیک والد
 • اعمال ویژگی Motion Blur
 • محدود کردن یک لایه با استفاده از Alpha Matte

فصل هشتم: ایجاد عناصر شش ضلعی ۳D

 • ایجاد عنصر نخست : ۳D Hexagons
 • افزودن شش ضلعی ها
 • تنظیم موقعیت شش ضلعی در مکان ۳D
 • تکثیر لایه و تنظیم اکثر چرخش ها
 • همترازی شش ضلعی ها
 • تنظیم دقیق شش ضلعی ها
 • چرخش لایه های شش ضلعی ها
 • ایجاد Composition دوم
 • ایجاد تونلی از شش ضلعی ها
 • افزودن دوربین
 • جایگزینی دوربین
 • ایجاد عنصر دوم : طرح های ۳D Hexagons
 • وارد کردن دومین فایل مبدأ
 • تکثیر Composition
 • رندر دو عنصر ۳D Hexagons

فصل نهم: ترکیب عناصر ۲D در یک مرکب

 • وارد کردن و سازماندهی فایل های مبدأ
 • ایجاد Composition دوم
 • تغییر لایه In point
 • بکارگیری Tint Effect
 • کپی و الصاق یک Effect
 • بکارگیری Blur Effect

فصل دهم: تسلط بر متحرک سازی

 • ساختن یک Composition
 • با استفاده از ضربه های کلنگی یک انیمیشن را تکثیر کنیم
 • تحرک بخشیدن به حرکات صحنه
 • تحرک بخشیدن به خورشید
 • تحرک بخشیدن به پرندگان
 • تحرک بخشیدن به ابرها
 • بازنگری انیمیشن
 • تنظیم لایه ها و ساختن یک تراک
 • لایه های از پیش ترکیب شده
 • ساختن یک Track Matte
 • Track Matteو حرکت آنها
 • اضافه کردن حرکت تیرگی
 • تحرک بخشیدن به سایه ها
 • اضافه کردن یک افکت لنزهای نمایشی
 • اجرا کردن انیمیشن
 • زمان بندی دوباره Composition
 • نمایش زمان بازچینی شده در ویرایش گراف
 • افزودن یک easy ease out
 • مقیاس کردن انیمیشن در زمان

فصل یازدهم: تغییر شکل عناصر با ابزارهای Puppet

 • درباره ماسک ها
 • واردکردن پابرگ
 • اضافه کردن زمینه
 • تغییر اندازه یک شئ
 • افزودن کاراکتر مرد
 • درباره ابزارهای خیمه شب بازی(Puppet)
 • افزودن پین های Deform
 • سفت کردن یک ناحیه
 • متحرک سازی موقعیت پین
 • ایجاد سیکل قدم زدن

فصل دوازدهم: استفاده از ابزار ROTO Brush

 • درباره روتوسکوپینگ
 • تعیین مرز برای اجزای فیلم
 • ساخت یک فریم پایه
 • اصلاح خطوط دور در ناحیه اولیه
 • افزودن فریم های پایه جدید
 • منجمد کردن نتیجه کار با ابزار Roto Brush
 • تصحیح انتخاب
 • ساخت یک جلوه گذار
 • ساخت یک لوگو
 • اضافه کردن یک مرز
 • استفاده از ابزار Track Matte برای ساخت یک شبه مشکی
 • منجمد کردن خصوصیات یک فریم
 • متحرک سازی متن

فصل سیزدهم: ساخت عناصر سه بعدی

 • واردکردن مجموعه ها
 • ساخت یک شئ سه بعدی
 • ساخت کف سه بعدی
 • تعیین موقعیت المان های سه بعدی
 • جایگزین کردن یک المان سه بعدی با المانی دیگر
 • تنظیم نماها با استفاده از ابزارهای دوربین
 • افزودن عمق به متن
 • ساخت پشت صحنه برای انیمیشن سه بعدی
 • جاسازی یک کامپوزیشن سه بعدی
 • اضافه کردن دوربین

فصل چهاردهم: استفاده از جلوه های ۳D

 • متحرک سازی اشیای سه بعدی
 • نمایش انعکاس اشیای سه بعدی
 • ساخت یک انعکاس ساده
 • تنظیم زمان بندی لایه
 • استفاده از نور سه بعدی
 • تعیین موقعیت نور متمرکز
 • افزودن یک نور محیطی
 • تنظیم زمان بندی لایه ها
 • مشاهده پیش نمایش کل انیمیشن

فصل پانزدهم: آغاز ترکیب ۳D

 • وارد کردن وسازماندهی فایل های مبدأ
 • افزودن Girl – Alpha. mov
 • ایجاد لایه پس زمینه
 • بکارگیری ﺗﺄثیرات ویژه پس زمینه
 • کار با دوربین ها
 • افزودن Null Object و ارتباط لایه اصلی
 • افزودن لایه شش ضلعی
 • بکارگیری ﺗﺄثیرات و روش های ویژه شش ضلعی
 • تنظیم Live – Action Footage
 • تکثیر و ایجاد Girl- Alpha. mov
 • ایجاد طرح مبهم پس زمینه
 • تصحیح رنگ توسط Hue/Saturation Effect
 • بکارگیری Echo Effect
 • تنظیم Opacity , In point , Duration لایه
 • نمایش لایه به همراه Transition Effect

فصل شانزدهم: بخش آخر ۳D Composite

 • وارد کردن و سازماندهی فایل های مبدأ
 • افزودن و رنگ آمیزی حلقه ها
 • افزودن عنصر Glowing – ball
 • افزودن عنصر Text Circle
 • افزودن عنصر Text Line و تنظیم مؤقعیت
 • تنظیم In point مختصات Y جهت لایه های Text Line
 • ایجاد لایه های Text Line
 • افزودن عناصر Box Lights Line
 • تکثیر و تغییر عناصر Box Lights Line
 • ایجاد لایه ها
 • رندر Composite Composition 3D

فصل هفدهم: رندر Queue وOut Formats

 • ایجاد جدول ویژه فرایند رندر
 • ایجاد جدول Render Setting جهت Resolution کامل
 • ایجاد جدول تنظیمات – رندر جهت آزمایش رندر سازی
 • ایجاد جدول جهت Output Modules
 • ایجاد جدول جهت Output Modules با Low Resolution
 • بکارگیری Output Modules چندگانه
 • تدارک Composition جهت رندر Full _ Resolution
 • بکارگیری Pixel Aspect Correction
 • رندر فیلم نهایی جهت پخش

فصل هجدهم: خروجی از صحنه

 • خروجی از صحنه

مشخصات دیگر

 • نسخه : ۲۰۱۹
 • سال تولید : ۱۳۹۸
 • نوع لوح فشرده : DVD
 • تعداد لوح فشرده : ۲ عدد
 • مدت زمان آموزش : ۲۵ ساعت
 • سبک آموزش : اینتراکتیو
 • نرم افزار : دارد

ارسال سریع و شامل گارانتی جالب آموز (با اطمینان پکیج اصل و اورجینال خرید نمایید)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “۲۵ ساعت فیلم آموزش After Effects CC 2019 به زبان فارسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا